Studia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie”.  Zgodnie z zawodowym statusem Uczelni, studia te maja charakter praktyczny, czyli są ściśle związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć w praktyce zarządzania. Oznacza to, że przynajmniej połowa punktów ECTS przypisanych danemu programowi dotyczy przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne. Ponadto programy studiów o profilu praktycznym wymagają odbycia praktyk zawodowych. Szczególnym rodzajem profilu praktycznego są studia dualne, które prowadzone są z udziałem pracodawcy. EWSB planuje uruchomienie także studiów dualnych.

W przeszłości uczelnia prowadziła studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku “Zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim. Ze względu na zmianę statusu Uczelni na zawodowy, rekrutacja na te studia została wstrzymana w oczekiwaniu na zezwolenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmiany profilu tych studiów na praktyczny.

Studia w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu są nie tylko praktyczne, ale także dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą. Szereg przedmiotów obejmuje np. zagadnienia cyfryzacji modeli i procesów zarządzania, zwłaszcza w marketingu. Silnie eksponowany jest także wątek wielokulturowości w środowisku pracy. Kładziemy duży nacisk na innowacyjność i przedsiębiorczość. Programy studiów oferowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dając absolwentom możliwość podejmowania pracy także zagranicą.

Nasi wykładowcy są nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie akademickiej, ale często posiadają także duże doświadczenie w praktyce zarządzania.  Zostali wybrani ze względu na umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny sposób. Do lokalnych wykładowców dołączają profesorowie wizytujący z Wielkiej Brytanii, USA i UE.

Proces dydaktyczny wspierany jest dostępnością do zasobów bibliotecznych. Uczelnia posiada księgozbiór podręczny (Reference Library) w swojej siedzibie.  Ponadto studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni mają dostęp do baz danych czasopism i e-booków online.

Get in touch with us and Explore your Career