Studia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie”.  Zgodnie z zawodowym profilem Uczelni, studia te maja charakter praktyczny, czyli są ściśle związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć w praktyce zarządzania. Oznacza to, ze przynajmniej połowa punktów ECTS przypisanych danemu programowi dotyczy przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne. Ponadto program studiów pierwszego i drugiego stopnia musi zawierać praktyki zawodowe. Szczególnym rodzajem profilu praktycznego są studia dualne, które prowadzone są z udziałem pracodawcy. EWSB planuje uruchomienie także studiów dualnych.

Studia w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu są nie tylko praktyczne, ale także dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą. Szereg przedmiotów obejmuje np. zagadnienia cyfryzacji modeli i procesów zarządzania, zwłaszcza w marketingu. Silnie eksponowany jest także wątek wielokulturowości w środowisku pracy. Kładziemy duży nacisk na innowacyjność i przedsiębiorczość. Programy studiów oferowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dając absolwentom możliwość podejmowania pracy także zagranicą.

Nasi wykładowcy są nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie akademickiej, ale często posiadają także duże doświadczenie w praktyce zarządzania.  Zostali wybrani ze względu na umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący, praktyczny sposób. Do lokalnych wykładowców dołączają profesorowie wizytujący z Wielkiej Brytanii, USA i UE.

Proces dydaktyczny wspierany jest dostępnością do zasobów bibliotecznych. Uczelnia posiada księgozbiór podręczny (Reference Library) w swojej siedzibie.  Ponadto studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni mają dostęp do baz danych czasopism i e-booków online.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery