Image module
STUDIA ⇒ Studia pierwszego stopnia

Przez wiele lat Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadziła studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie” w języku polskim i angielskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Były to studia o profilu ogólnoakademickim. Ze względu na zmianę statusu Uczelni na zawodowy, rekrutacja na te studia została wstrzymana w oczekiwaniu na zezwolenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zmiany profilu tych studiów na praktyczny.

 

     

    Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery