Image module
STUDIA ⇒ Studia pierwszego stopnia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” w języku polskim i angielskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Są to studia o profilu praktycznym. Niezależnie od trybu, studia normalnie trwają 6 semestrów (3 lata). W trybie niestacjonarnym mogą być przedłużone do 4 lat.

W wersji polskojęzycznej programu, studenci mogą wybrać jedną z dwóch następujących specjalizacji:

  • Trendy współczesnego marketingu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii zarządzania

Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym wymagają odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej. Praktyki odbywają się w ostatnim roku studiów.

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, który otwiera im drogę do kariery zawodowej lub dalszych studiów. Absolwenci kierunku „zarządzanie” z łatwością znajdują zatrudnienie w niemal każdym sektorze gospodarki. Wielu absolwentów tworzy własne start-upy.

Pobierz PDF z opisem programu studiów
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Studia licencjackie w wersji angielskojęzycznej, >> kliknij tutaj <<

Pobierz PDF z opłatami za studia

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery