Image module
STUDIA ⇒ Studia drugiego stopnia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie” w języku polskim i angielskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Są to studia o profilu praktycznym. Niezależnie od trybu, studia normalnie trwają 4 semestry (2 lata). W trybie niestacjonarnym mogą być przedłużone do 3 lat.

Studia drugiego stopnia o profilu praktycznym wymagają odbycia trzymiesięcznej praktyki zawodowej. Praktyki odbywają się w ostatnim semestrze studiów.

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów drugiego stopniu i tytuł zawodowy magistra, który otwiera im drogę do kariery zawodowej lub dalszych studiów. Na magistrów zarządzania czeka wiele ciekawych i intratnych ofert pracy, w tym także na stanowiskach kierowniczych.  Absolwenci kierunku są także dobrze przygotowani do tworzenia własnych firm.

Pobierz PDF z opisem programu studiów

Studia magisterskie w wersji angielskojęzycznej >> kliknij tutaj <<

Pobierz PDF z opłatami za studia
Pobierz formularz rekrutacyjny

Get in touch with us and Explore your Career