Image module
STUDIA ⇒ Studia podyplomowe i MBA

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB) prowadzi studia podyplomowe na kierunkach związanych z zarządzaniem. Znajdują się wśród nich programy stworzone z myślą o specjalistach i kadrze zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji sektora publicznego i pozarządowych. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom, aby skuteczniej kierowali swoimi  jednostkami organizacyjnymi lub zespołami. Dla osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty studia podyplomowe stwarzają szansę  awansu na stanowisko kierownicze.

Kierunki studiów podyplomowych dotyczą zwykle wąskich specjalności w ramach nauk o zarządzaniu i dlatego dostarczają bardziej pogłębionej wiedzy niż studia magisterskie. Ich istotą jest też bliższe powiązanie z praktyką zarządzania w danym obszarze. To z kolei implikuje prowadzenie zajęć w małych grupach oraz stosowanie odpowiednich form dydaktycznych, w których duży udział mają zajęcia o charakterze warsztatowym. Studenci zdobywają m.in. umiejętności prowadzenia analizy danych, rozwiązywania problemów, budowania planów, kontrolowania ich realizacji, prowadzenia negocjacji, zarządzania projektami, rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie i budowania zespołów,  oraz umiejętności efektywnej komunikacji z podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (ok. 10 miesięcy) i prowadzą do uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Europejską Wyższą Szkołę Biznesu.  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia) oraz złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim dodatkowym warunkiem jest złożenie wyników  testów językowych TOEFL, IELTS lub równoważnego certyfikatu z wynikami.

Studia podyplomowe na EWSB prowadzone są zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Uczelnia pracuje nad rozszerzeniem portfela studiów podyplomowych. Obecnie oferowane są dwa programy studiów podyplomowych w języku angielskim.

Managing Business in the Digital Age

Pobierz PDF z opisem programu

Business Analytics

Pobierz PDF z opisem programu
Pobierz formularz rejestracji na studia

Studia MBA

W ramach studiów podyplomowych EWSB oferuje studia MBA.  Master of Business Administration to prestiżowy tytuł zawodowy uznawany na całym świecie.  Programy MBA są najbardziej zaawansowanymi programami rozwoju wiedzy i umiejętności menedżerów.

Studia MBA przeznaczone są dla profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoją karierę, nie przerywając dotychczasowej pracy. Warto zauważyć, że studia te adresowane są głównie do osób ze średniego i wyższego szczebla zarządzania, ale także do specjalistów aspirujących do ról menedżerskich. Menedżerowie średniego szczebla mogą wykorzystać studia MBA jako katalizator w osiąganiu wyższych stanowisk i przejmowaniu szerszego zakresu obowiązków, podczas gdy menedżerowie wyższego szczebla  mogą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności zarządzania i rozwijać własny potencjał przywódczy. Duże korzyści z ukończenia studiów MBA czerpią też przedsiębiorcy, właścicieli MŚP i ich sukcesorzy oraz konsultanci w dziedzinie zarządzania. Dla firm rodzinnych MBA to okazja dalszej profesjonalizacji firmy, zgodnie z najnowszą wiedzą i najlepszymi światowymi praktykami zarządzania.  Wiele z tych firm boryka się z barierami rozwoju, do których należy bariera niewystarczającej wiedzy i umiejętności zarządczych.

W latach 2013-2018 EWSB organizowała program MBA dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Poznaniu.  Obecnie uczelnia reaktywuje ten program w Warszawie, gdzie generalnie brak jest studiów na poziomie MBA specjalnie zaprojektowanych dla właścicieli i menedżerów tego ważnego sektora przedsiębiorstw polskich. Bogaty program oferowany na studiach podyplomowych MBA dla MŚP, w oparciu o studia przypadków i inne aktywizujące formy nauczania, obejmuje najbardziej istotne obszary funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mogące występować w tych obszarach wyzwania oraz daje gotowe do wykorzystania narzędzia do radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Polecamy wywiad z Rektorem EWSB na temat studiów MBA dla MŚP, zamieszczony na Portalu MBA: https://www.mbaportal.pl/pl-PL/interview/wywiady/interview/dyrektorzy-programow/prof-dr-jan-nowak

Studia MBA dla MŚP trwają cztery semestry (ok. dwóch lat).  Warunkami przyjęcia na te studia jest ukończenie studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), wykazanie się co najmniej trzyletnim stażem pracy na samodzielnym stanowisku oraz złożenie wymaganych przez EWSB dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia  studiów podyplomowych w zakresie MBA jest zaliczenie  wszystkich przedmiotów, obejmujących łącznie 91 punktów ECTS, oraz obrona projektu dyplomowego. Dodatkowo absolwenci otrzymują dyplom Master of Business Administration wydany w języku angielskim.

Rozpoczęcie kolejnej edycji programu MBA dla MŚP planowane jest na październik 2022 roku.

Pobierz PDF z opisem programu
Pobierz formularz rejestracji na studia

Get in touch with us and Explore your Career