Image module
STUDIA ⇒ Wykładowcy

Zajęcia i prace dyplomowe prowadzone są przez kadrę dydaktyczną skupiona wokół Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Kadra ta, to eksperci w swoich dziedzinach o międzynarodowej renomie. Przy doborze kadry EWSB kieruje się kryterium nie tylko wiedzy i doświadczenia zawodowego prowadzących poszczególne kursy, ale także ich umiejętności dynamicznego prowadzenia zajęć, przy zastosowaniu interaktywnych metod nauczania oraz najnowszych i najbardziej adekwatnych dla danego przedmiotu materiałów dydaktycznych. Kadra dydaktyczna EWSB pracuje lub pracowała na renomowanych uniwersytetach lub w firmach w różnych krajach. Większość wykładowców posiada nie tylko doświadczenie akademickie i bogaty dorobek naukowy, ale także doświadczenie praktyczne w dziedzinie zarządzania zdobyte na stanowiskach kierowniczych w korporacji lub w tworzeniu nowych przedsięwzięć. Pozostali zdobywali doświadczenie praktyczne w ramach prowadzonych przez siebie projektów doradczych podczas pracy na uczelniach.

Kadrę dydaktyczną wspiera grupa wysokiej rangi menedżerów i wpływowych liderów biznesu prowadzących działalność zawodową nie tylko w Polsce, ale także za zagranicą. Zostali zaproszeni do współpracy z EWSB dlatego, że z racji swoich wyjątkowych osiągnięć zawodowych i sukcesu w biznesie są w stanie podzielić się ze studentami swoim widzeniem problemów współczesnego zarządzania oraz refleksją na temat własnych doświadczeń i osiągnięć. Są oni zapraszani przez kierownictwo Uczelni lub prowadzących kursy na zajęcia dydaktyczne w roli prelegentów (guest speakers).

 

Get in touch with us and Explore your Career