Image module
WSPÓŁPRACA ⇒ WSPÓŁPRACA AKADEMICKA

Akademicka współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest realizowana  głównie poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi w ramach międzyuczelnianych umów dwustronnych. Umowy takie dotyczą zarówno kształcenia studentów, jak i współpracy w dziedzinie badań i wymiany akademickiej oraz mobilności edukacyjnej  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), w tym zwłaszcza programu Erasmus+.  W szkolnictwie wyższym program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na studia i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość w międzynarodowych projektach.

Aktualnie EWSB posiada umowę dwustronną zawartą z University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii . Na mocy tej umowy studenci EWSB mogą kontynuować swoje studia w Hertfordshire i uzyskać dyplom tejże uczelni. Studenci programu magisterskiego mają okazję wyjazdu do University of Hertfordshire po pierwszym roku studiów w Polsce, natomiast umowa dotycząca programu licencjackiego jest w trakcie negocjacji. EWSB jest również w trakcie negocjowania umów o współpracy z University of West London w Wielkiej Brytanii, Pace University w USA i Capilano University w Kanadzie.

Współpraca z British Council

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu podpisała Porozumienie o współpracy z British Council w Warszawie, kierujące się chęcią efektywnej i długotrwałej współpracy w zakresie przeprowadzania przez Uczelnię egzaminów Cambridge English Qualifications oraz IELTS, które w swojej ofercie posiada British Council.

W wyniku tego Porozumienia EWSB uzyskała status „Member of The British Council Addvantage Partnership Programme”

Porozumienie pozwala EWSB organizować zamknięte sesje egzaminacyjne. Daje ono także także Uczelni prawo rejestrowania swoich studentów na egzaminy Cambridge English Qualifications i IELTS, organizowane w sesjach ogólnodostępnych, przy zastosowaniu cen rabatowych.  Poza rabatami na egzaminy i możliwością przeprowadzenia ich w swojej siedzibie, Uczelnia otrzymała zestaw testów egzaminacyjnych z poprzednich lat. Dla kandydatów przystępujących do B2 First i C1 Advanced  Uczelnia otrzymała bezpłatny dostęp do platformy egzaminacyjnej British Council Learn English Exams , a dla kandydatów przystępujących do egzaminu IELTS – bezpłatny dostęp do kursu on-line Road to IELTS.

Get in touch with us and Explore your Career