Image module
WSPÓŁPRACA ⇒ Współpraca z biznesem

Powiązania z biznesem są jednym z naszych kluczowych atutów. Powiązania te mają duży wpływ zarówno na naszą dydaktykę, jak i badania naukowe, pozwalają bowiem naszym pracownikom akademickim i studentom stale konfrontować wiedzę akademicką z potrzebami biznesu i najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania. Umowy z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami gwarantują, że wyposażamy naszych studentów w odpowiednie umiejętności, które budują ich kariery zawodowe. Nasza współpraca z biznesem przynosi również korzyści naszym partnerom. Wspólnie możemy rozwiązywać ich problemy zarządzania i podnosić kwalifikacje ich pracowników poprzez świadczenie usług szkoleniowych, doradztwo biznesowe, a nawet wspólnie tworzyć i realizować programy studiów. To ostanie jest obecnie możliwe dzięki wprowadzeniu w Konstytucji dla Nauki formuły studiów dualnych. Zapraszamy naszych aktualnych i potencjalnych partnerów biznesowych do zgłaszania zapotrzebowania na studia dualne.

Współpraca z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw

EWSB nawiązała współpracę z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP) z siedzibą w Warszawie oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw (FMSP), która to Fundacja działa przy MIRiP. Celem współpracy jest wspólne podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości wśród właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Inicjatywy te obejmują m.in.:

  1. Promocję programu MBA dla MŚP, organizowanego przez EWSB, wśród firm będących członkami Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

2. Wspólne organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów nt. przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze MŚP.

3. Partnerstwo w ramach studiów dualnych na kierunku Zarządzanie stopnia pierwszego lub/i drugiego prowadzonych przez EWSB. Współpraca między EWSB i MIRiP w ramach studiów dualnych polegała będzie na promocji tej formy studiów wśród pracodawców będących członkami Izby, którzy podpiszą indywidualne umowy z Uczelnią o przyjęciu studentów do praktycznego kształcenia w ich firmach.

Doradztwo

EWSB realizuje projekty doradcze w tych dziedzinach, w których eksperci skupieni wokół uczelni posiadają wiedzę i doświadczenie. W ten sposób pomagamy firmom rozwiązywać ich problemy zarządzania i realizować cele rozwojowe. Projekty doradcze mogą być realizowane w dużej organizacji, MŚP, organizacji charytatywnej, czy nawet organizacji rządowej.

Szkolenia

Na zamówienie klientów korporacyjnych Uczelnia organizuje szkolenia w ramach programów rozwojowych firm. Szkolenia te mogą odbywać się zarówno w siedzibie EWSB w Warszawie, jak i w siedzibie klienta i mogą trwać od jednego dnia do kilku miesięcy. Tematyka szkoleń jest do uzgodnienia między Uczelnią i zamawiającym. Jesteśmy zwłaszcza zainteresowaniu w przeprowadzaniu szkoleń rozwijających profesjonalne umiejętności miękkie. Możliwe tematy takich szkoleń, to:

  • Komunikacja biznesowa (w języku polskim lub angielskim)
  • Design Thinking – tworzenie wartości dla klienta poprzez systematyczną innowacyjność
  • Przywództwo dla sukcesu
  • Tworzenie kultury organizacyjnej
  • Zarządzanie talentami i karierą
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Get in touch with us and Explore your Career

Część z tych szkoleń może być przeprowadzona także w języku angielskim.