Image module
WSPÓŁPRACA ⇒ Współpraca z biznesem

Powiązania z biznesem są jednym z naszych kluczowych atutów. Powiązania te mają duży wpływ zarówno na naszą dydaktykę, jak i badania naukowe, pozwalają bowiem naszym pracownikom akademickim i studentom stale konfrontować wiedzę akademicką z potrzebami biznesu i najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania. Umowy z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami gwarantują, że wyposażamy naszych studentów w odpowiednie umiejętności, które budują ich kariery zawodowe. Nasza współpraca z biznesem przynosi również korzyści naszym partnerom. Wspólnie możemy rozwiązywać ich problemy zarządzania i podnosić kwalifikacje ich pracowników poprzez świadczenie usług szkoleniowych, doradztwo biznesowe, a nawet wspólnie tworzyć i realizować programy studiów. To ostanie jest obecnie możliwe dzięki wprowadzeniu w Konstytucji dla Nauki formuły studiów dualnych. Zapraszamy naszych aktualnych i potencjalnych partnerów biznesowych do zgłaszania zapotrzebowania na studia dualne.

City Business Awards

EWSB sponsoruje konkurs pt. „City Business Awards”. W konkursie tym docenia się wkład biznesu na rzecz lokalnej społeczności i miasta. Po zebraniu nominacji i wyłonieniu grupy kandydatów najlepiej spełniających kryteria konkursu, uczelnia przesyła „krótką listę” nominowanych firm do panelu ekspertów, którzy są byłymi audytorami KPMG i PWC, w tym menedżerów banków i ekspertów międzynarodowych. Panel ekspertów wyłania zwycięzców, którzy zostają uhonorowani nagrodami City Business Awards podczas uroczystej gali z udziałem władz miasta i zaproszonych mediów.

Doradztwo

EWSB realizuje projekty doradcze w tych dziedzinach, w których eksperci skupieni wokół uczelni posiadają wiedzę i doświadczenie. W ten sposób pomagamy firmom rozwiązywać ich problemy zarządzania i realizować cele rozwojowe. Projekty doradcze mogą być realizowane w dużej organizacji, MŚP, organizacji charytatywnej, czy nawet organizacji rządowej.

Szkolenia

Na zamówienie klientów korporacyjnych Uczelnia organizuje szkolenia w ramach programów rozwojowych firm. Szkolenia te mogą odbywać się zarówno w siedzibie EWSB w Warszawie, jak i w siedzibie klienta i mogą trwać od jednego dnia do kilku miesięcy. Tematyka szkoleń jest do uzgodnienia między Uczelnią i zamawiającym. Jesteśmy zwłaszcza zainteresowaniu w przeprowadzaniu szkoleń rozwijających profesjonalne umiejętności miękkie. Możliwe tematy takich szkoleń, to:

  • Komunikacja biznesowa (w języku polskim lub angielskim)
  • Design Thinking – tworzenie wartości dla klienta poprzez systematyczną innowacyjność
  • Przywództwo dla sukcesu
  • Tworzenie kultury organizacyjnej
  • Zarządzanie talentami i karierą
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery

Część z tych szkoleń może być przeprowadzona także w języku angielskim.