Europejska Wyższa
Szkoła Biznesu

Kameralna uczelnia w sercu Warszawy

Kameralny charakter uczelni sprzyja tworzeniu zgranej wspólnoty akademickiej. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a studenci cieszą się przyjazną atmosferą oraz indywidualnym podejściem ze strony wykładowców i administracji uczelni.

Uczelnia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu została powołana w 2001 roku i wpisana do rejestru niepublicznych uczelni wyższych ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 221.  Na początku uczelnia działała w Poznaniu pod nazwą Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, a następnie jako Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu. W 2020 roku uczelnia została przeniesiona do Warszawy. Nowa siedziba uczelni została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Decyzją z 18 listopada 2020 roku. W Warszawie uczelnia posiada centralną i prestiżową lokalizację przy Alei Solidarności 117, nieopodal Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i w odległości dwóch przystanków od Dworca Centralnego.

W 2015 roku uczelnia powołała Centrum Edukacyjne w Berlinie jako swoją filię zagraniczną. Centrum w Berlinie działa w zgodzie z prawem niemieckim na podstawie zezwolenia wydanego przez Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Senacki Departament Edukacji, Młodzieży i Nauki). Obecnie Centrum nie prowadzi studiów kierunkowych, lecz zajmuje się działalnością wspierającą rekrutację i wymianę studentów oraz organizuje szkolenia menedżerskie, zarazem reprezentując i promując uczelnię w Niemczech. Europejska Wyższa Szkoła Biznesu ma w planach wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie studiów kierunkowych w Berlinie.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu posiada absolwentów na całym świecie. Skorzystali oni z wysokiej jakości nauczania w naszej uczelni i zdobyli kwalifikacje poszukiwane na rynku. Dużą zasługę w tym mają nasi wykładowcy. Są ekspertami w swojej dziedzinie, a zarazem posiadają duże doświadczenie dydaktyczne zdobyte w Polsce i na uczelniach zagranicznych. Wielu z nich posiada także doświadczenie w praktyce zarządzania.  Zostali wybrani nie tylko ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, ale także ze względu na umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący sposób. Do lokalnych wykładowców dołączają profesorowie wizytujący z Wielkiej Brytanii, USA i UE. Uczelnia od początku swego istnienia nie tylko kształci studentów, ale także aktywnie angażuje się w badania naukowe.

Nasze zróżnicowane środowisko studenckie stanowi ekosystem sprzyjający wymianie poglądów i doświadczeń zdobytych w różnych kręgach kulturowych i dziedzinach gospodarki. Celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do współczesnych wyzwań rozwojowych i potrzeb biznesu, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Będąc uczelnią o profilu zawodowym, osiągamy to poprzez umiejętne łączenie wiedzy akademickiej z praktyką zawodową odbywaną w czasie studiów. Uczelnia stworzyła i tworzy programy edukacyjne, które odpowiadają potrzebom praktyki zarządzania.

Get in touch with us and Explore your Career