Europejska Wyższa
Szkoła Biznesu

Kameralna uczelnia w sercu Warszawy

Kameralny charakter uczelni sprzyja tworzeniu zgranej wspólnoty akademickiej. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a studenci cieszą się przyjazną atmosferą oraz indywidualnym podejściem ze strony wykładowców i administracji uczelni.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu została powołana w 2001 roku i wpisana do rejestru niepublicznych uczelni wyższych ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 221.  Na początku uczelnia działała w Poznaniu pod nazwą Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, a następnie jako Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu. W 2020 roku uczelnia została przeniesiona do Warszawy. Nowa siedziba uczelni została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Decyzją z 18 listopada 2020 roku. W Warszawie uczelnia posiada centralną i prestiżową lokalizację przy Alei Solidarności 117, nieopodal Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i w odległości dwóch przystanków od Dworca Centralnego.

W 2015 roku uczelnia powołała Centrum Edukacyjne w Berlinie jako swoją filię zagraniczną. Centrum w Berlinie działa w zgodzie z prawem niemieckim na podstawie zezwolenia wydanego przez Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (Senacki Departament Edukacji, Młodzieży i Nauki). Obecnie Centrum nie prowadzi studiów kierunkowych, lecz zajmuje się działalnością wspierającą rekrutację i wymianę studentów oraz organizuje szkolenia menedżerskie, zarazem reprezentując i promując uczelnię w Niemczech. Europejska Wyższa Szkoła Biznesu ma w planach wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie studiów kierunkowych w Berlinie.

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu posiada absolwentów na całym świecie. Skorzystali oni z wysokiej jakości nauczania w naszej uczelni i zdobyli kwalifikacje poszukiwane na rynku. Dużą zasługę w tym mają nasi wykładowcy. Są ekspertami w swojej dziedzinie, a zarazem posiadają duże doświadczenie dydaktyczne zdobyte w Polsce i na uczelniach zagranicznych. Wielu z nich posiada także doświadczenie w praktyce zarządzania.  Zostali wybrani nie tylko ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, ale także ze względu na umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w angażujący sposób. Do lokalnych wykładowców dołączają profesorowie wizytujący z Wielkiej Brytanii, USA i UE. Uczelnia od początku swego istnienia nie tylko kształci studentów, ale także aktywnie angażuje się w badania naukowe.

Nasze zróżnicowane środowisko studenckie stanowi ekosystem sprzyjający wymianie poglądów i doświadczeń zdobytych w różnych kręgach kulturowych i dziedzinach gospodarki. Celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do współczesnych wyzwań rozwojowych i potrzeb biznesu, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Będąc uczelnią o profilu zawodowym, osiągamy to poprzez umiejętne łączenie wiedzy akademickiej z praktyką zawodową odbywaną w czasie studiów. Uczelnia stworzyła i tworzy programy edukacyjne, które odpowiadają potrzebom praktyki zarządzania.

Zespół Rektorski

Team member
Rektor
prof. dr. Jan Nowak
Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Objął stanowisko Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w lutym 2021 r. Ma ponad 40-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w instytucjach szkolnictwa wyższego w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były professor zw. na University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m.in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) oraz programami MBA (Kanada, Fidżi i Polska). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu. Opublikował 5 monografii, ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz wiele casów, rozdziałów książek i raportów.
Team member
Prorektor ds. Kształcenia i Badań Naukowych
prof. dr. Mostefa Ider
Doktoryzował się na uniwersytecie Laval w Kanadzie. Obok stanowiska Prorektora w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu, pełni funkcję profesora zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stanowisko wykładowcy w Collegium Civitas w Warszawie. W przeszłości pełnił funkcje Dyrektora Programów MBA, Kierownika Katedry Zarządzania i Organizacji oraz Doradcy Rektora ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu w PWSBiA. Otrzymał kilka prestiżowych nagród Best Paper na konferencjach międzynarodowych. Był wykładowcą na wielu uniwersytetach w Polsce, m.in. Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Białymstoku oraz profesorem wizytującym na uniwersytetach w Niemczech, Rosji, Kazachstanie, Katarze, Indiach i na Litwie. Pełnił funkcję prezesa spółki szkoleń i doradztwa oraz głównego konsultanta w dziedzinie Mergers & Ecquisitions and Financial Advisory Services, związanej z J P Mergers and Finance w Niemczech.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery