Image module
UCZELNIA ⇒ Nasze atuty

Dlaczego warto wybrać EWSB?

EWSB ma wiele atutów, szczególnie w porównaniu z dużymi, zbiurokratyzowanymi i mniej nastawionymi na nauczanie zarówno w języku polskim jak i angielskim instytucjami szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy się w następujących obszarach.

Dwujęzyczna dydaktyka i wsparcie studentów

Potrafimy w równym stopniu uczyć w języku polskim i angielskim. Uczelnia posiada szczególną zdolność do prowadzenia kursów w języku angielskim ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie, brytyjskie powiązania, dwujęzyczną kadrę dydaktyczno-naukową i administracyjną oraz współpracę z British Council. Ponadto uczelnia ma umowy o współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach anglojęzycznych, zgodnie z którymi nasze programy studiów są prowadzone we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, a zatem muszą być dostarczane w języku angielskim. Nasza filozofia nauczania opiera się na maksymalnym zaangażowaniu studentów i praktycznym podejściu do kształcenia. Ze względu na nasz kameralny charakter grupy dydaktyczne są zazwyczaj małe, a studenci otrzymują indywidualną uwagę i wyjątkowe wsparcie ze strony administracji uczelni.

Różnorodność

Nasi studenci pochodzą z różnych środowisk akademickich i zawodowych, a także reprezentują różne kręgi kulturowe. To samo dotyczy naszych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Nasi studenci czerpią korzyści z tak zróżnicowanego środowiska – to świetna okazja, aby uczyć się nowych rzeczy i poznawać różne perspektywy w interakcji z innymi studentami i wykładowcami. Nasi wykładowcy to międzynarodowi eksperci w swoich dziedzinach. Większość z nich pochodzi z innych instytucji akademickich, z korporacji oraz z praktyki konsultingowej. Wykładowców polskich uzupełniają profesorowie wizytujący z zagranicy. Zazwyczaj pochodzą z innych krajów europejskich, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wybrano ich ze względu na ich zdolność do zapewnienia dynamicznego doświadczenia edukacyjnego oraz do dostarczania najnowszej wiedzy w angażujący, praktyczny i przystępny sposób.

Praktyczna orientacja nauczania

EWSB posiada status „Uczelni Zawodowej” w Polsce. Oznacza to, że co najmniej 60% punktów ECTS dowolnego programu studiów musi być przeznaczone na przedmioty rozwijające umiejętności praktyczne studentów. Ponadto każdy program musi zawierać praktykę zawodową odbywana podczas studiów. W przypadku studiów licencjackich praktyka trwa sześć miesięcy, a w przypadku studiów magisterskich – trzy miesiące. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych w środowisku pracy oraz konfrontacja teorii z praktyką. Podczas praktyk studenci rozwijają również dodatkowe umiejętności potrzebne w miejscu pracy. Praktyki zawodowe zwiększają szanse na zatrudnienie studentów w przyszłości. Często studenci, którzy dobrze sobie radzą podczas praktyk i są lubiani przez organizację przyjmującą, po ukończeniu studiów znajdują zatrudnienie w tej samej organizacji. To sytuacja korzystna dla obu stron.

Współpraca

Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z innymi uczelniami, organizacjami biznesowymi i publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi jest strategicznym celem EWSB. Współpraca z biznesem jest szczególnie istotna w zakresie zapewnienia studentom miejsc na praktyki w trakcie studiów oraz uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów. Celem współpracy międzyuczelnianej, zwłaszcza z partnerami zagranicznymi, jest umożliwienie studentom realizacji części programu studiów za granicą. Uczelnia ma umowy „artykulacyjne” z University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii i prowadzi rozmowy z uniwersytetami w Kanadzie i USA, aby zawrzeć podobne umowy. „Artykulacja” to formalny związek między dwoma programami, w ramach którego studenci rozpoczynają studia na własnej uczelni, a kończą je realizując podobny program na uczelni partnerskiej. Studenci, którzy wybiorą tę ścieżkę programową otrzymają dyplom uczelni partnerskiej po ukończeniu programu „artykułowanego”, a także dyplom własnej uczelni.

Lokalizacja

Lokalizacja EWSB w samym sercu Warszawy zapewnia łatwy dojazd na zajęcia oraz miejsce, w którym studenci mogą znaleźć mnóstwo restauracji, kawiarni, sklepów, galerii handlowych, a także miejsc o ważnym znaczeniu kulturalnym i historycznym. Do kampusu można wygodnie dojechać pociągiem, tramwajem, autobusem lub metrem. Od Dworca Centralnego w Warszawie uczelnię dzielą dwa przystanki tramwajowe lub autobusowe. Kampus mieści się w nowoczesnym biurowcu u zbiegu dwóch głównych arterii Warszawy: al. Solidarności i al. Jana Pawła II. W pobliżu znajduje się Ratusz Miasta Stołecznego Warszawy, a w stosunkowo niewielkiej odległości – Warszawska Starówka. Wspaniały Teatr Wielki-Opera Narodowa znajduje się w odległości krótkiego spaceru od siedziby uczelni. Jednocześnie EWSB graniczy z tętniącą życiem dzielnicą biznesową, w której znajdują się największe banki, hotele, firmy konsultingowe i siedziby międzynarodowych korporacji. To doskonała lokalizacja sprzyjająca nie tylko życiu towarzyskiemu i rozrywce, ale także pozwalająca na łatwiejsze znalezienie miejsca praktyk zawodowych i przyszłego zatrudnienia.

„Małe jest piękne”

W porównaniu do zdecydowanej większości uczelni w Polsce jesteśmy szkołą kameralną. Sprzyja to tworzeniu zgranej wspólnoty akademickiej  i przyjaznej atmosfery. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co zachęca studentów do aktywnego uczestnictwa. Wykładowcy są bardziej skoncentrowani na nauczaniu niż na procedurach biurokratycznych i „walce” o pozycję w organizacji. Studenci mają więcej możliwości interakcji z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi i cieszą się indywidualnym podejściem z ich strony. Tym samym otrzymują lepsze wsparcie w rozwiązywania problemów dydaktycznych, a nierzadko też – osobistych. Ponadto niewielki rozmiar naszej działalności pozwala na większą elastyczność organizacyjną i akademicką. Programy nauczania mogą być szybciej zmieniane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku i preferencje studentów.

 

Get in touch with us and Explore your Career