Image module
BADANIA ⇒ Global Management Journal

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu sponsoruje publikację czasopisma naukowego pt. Global Management Journal (GMJ). Czasopismo to, wydawane w jęz. angielskim, nastawione jest na  publikację szerokiego wachlarza oryginalnych artykułów, od artykułów prezentujących empiryczne badania naukowych po artykuły teoretyczne lub przeglądowe, artykuły kazuistyczne (studia przypadków) i metaanalizy. Dotyczą one różnych tematów w ramach obszaru zarządzania biznesem w kontekście globalnym. Oprócz skupienia się na globalnym zarządzaniu, GMJ przyjmuje do publikacji artykuły, których tematyka znajduje się na styku zarządzania i innych dyscyplin nauk społecznych, a niekiedy nawet – nauk humanistycznych. Wspólną płaszczyzną tej tematyki pozostaje jednak globalizacja i zarządzanie. Tematyka prac publikowanych w GMJ może dotyczyć następujących zagadnień:

 • Edukacja biznesowa
 • Etyka biznesu
 • Studia komunikacyjne
 • Ekonomia
 • Przedsiębiorczość
 • Studia etniczne i etnograficzne
 • Zarządzanie finansami i ryzykiem
 • Studia nad globalizacją
 • Bankowość
 • Geopolityka i stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wartości ludzkie i systemy przekonań
 • Studia międzykulturowe
 • Zachowanie i teoria organizacyjna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie turystyką i usługami

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery

GMJ publikuje prace, które mogą mieć istotny wpływ na dziedzinę zarządzania. Zarazem redakcja czasopisma zachęca do zgłaszania prac stanowiących nowe podejścia, pomysły i perspektywy w odniesieniu do ugruntowanych teorii i istniejących badań.

Przykładowy numer Global Management Journal:

POBIERZ PDF