Image module
BADANIA ⇒ Global Management Journal

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu sponsoruje publikację czasopisma naukowego pt. Global Management Journal (GMJ). Czasopismo to, wydawane w jęz. angielskim, nastawione jest na  publikację szerokiego wachlarza oryginalnych artykułów, od artykułów prezentujących empiryczne badania naukowych po artykuły teoretyczne lub przeglądowe, artykuły kazuistyczne (studia przypadków) i metaanalizy. Dotyczą one różnych tematów w ramach obszaru zarządzania biznesem w kontekście globalnym. Oprócz skupienia się na globalnym zarządzaniu, GMJ przyjmuje do publikacji artykuły, których tematyka znajduje się na styku zarządzania i innych dyscyplin nauk społecznych, a niekiedy nawet – nauk humanistycznych. Wspólną płaszczyzną tej tematyki pozostaje jednak globalizacja i zarządzanie. Tematyka prac publikowanych w GMJ może dotyczyć następujących zagadnień:

 • Edukacja biznesowa
 • Etyka biznesu
 • Studia komunikacyjne
 • Ekonomia
 • Przedsiębiorczość
 • Studia etniczne i etnograficzne
 • Zarządzanie finansami i ryzykiem
 • Studia nad globalizacją
 • Bankowość
 • Geopolityka i stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wartości ludzkie i systemy przekonań
 • Studia międzykulturowe
 • Zachowanie i teoria organizacyjna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie turystyką i usługami

Get in touch with us and Explore your Career

GMJ publikuje prace, które mogą mieć istotny wpływ na dziedzinę zarządzania. Zarazem redakcja czasopisma zachęca do zgłaszania prac stanowiących nowe podejścia, pomysły i perspektywy w odniesieniu do ugruntowanych teorii i istniejących badań.

Przykładowy numer Global Management Journal:

POBIERZ PDF