Badania

Badania naukowe są częścią naszej strategii tworzenia i rozpowszechniania najnowszej wiedzy w dziedzinie zarządzania i biznesu. Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz związani z uczelnią eksperci zewnętrzni są aktywni w dziedzinie badań podstawowych oraz stosowanych i regularnie uczestniczą w seminariach naukowych i konferencjach międzynarodowych. Ponadto współpracują z naukowcami z innych krajów. Nasze badania naukowe wnoszą istotny wkład w dydaktykę, stanowiąc podstawę innowacyjnego kształcenia, opartego na obiektywnej wiedzy naukowej. Dzięki swoim pracom badawczo-naukowym nasi wykładowcy są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami wiedzy w szeroko pojętej dziedzinie zarządzania, którą dzielą się ze studentami w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych i seminariów dyplomowych.

Naszym celem jest również zapewnienie studentom możliwości badawczych poprzez integrację naszej wiedzy i doświadczenia z ich zainteresowaniami i doświadczeniami wyniesionymi z miejsca pracy lub w trakcie praktyk zawodowych. Dążymy do tego, aby nasi studenci docenili korzyści wynikające z zastosowania wiedzy i know-how w praktyce zarządzania.

Get in touch with us and Explore your Career