UCZELNIA ⇒ Zespół Rektorski

Zespół Rektorski

Team member
Rektor
Prof. dr. Jan Nowak
Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski). Objął stanowisko Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w lutym 2021 r. Ma ponad 40-letnie doświadczenie w pracy akademickiej i administracyjnej w instytucjach szkolnictwa wyższego w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Były professor zw. na University of New Brunswick w Kanadzie, University of the South Pacific na Fidżi oraz Central European University na Węgrzech. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe. Kierował m.in. centrum rozwoju zarządzania (Kanada) oraz programami MBA (Kanada, Fidżi i Polska). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu. Opublikował 5 monografii, ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz wiele casów, rozdziałów książek i raportów.
Team member
Prorektor ds. Kształcenia i Badań Naukowych
Prof. dr. Mostefa Ider
Doktoryzował się na uniwersytecie Laval w Kanadzie. Obok stanowiska Prorektora w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu, pełni funkcję profesora zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stanowisko wykładowcy w Collegium Civitas w Warszawie. W przeszłości pełnił funkcje Dyrektora Programów MBA, Kierownika Katedry Zarządzania i Organizacji oraz Doradcy Rektora ds. Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu w PWSBiA. Otrzymał kilka prestiżowych nagród Best Paper na konferencjach międzynarodowych. Był wykładowcą na wielu uniwersytetach w Polsce, m.in. Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Białymstoku oraz profesorem wizytującym na uniwersytetach w Niemczech, Rosji, Kazachstanie, Katarze, Indiach i na Litwie. Pełnił funkcję prezesa spółki szkoleń i doradztwa oraz głównego konsultanta w dziedzinie Mergers & Ecquisitions and Financial Advisory Services, związanej z J P Mergers and Finance w Niemczech.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery