Image module
WSPÓŁPRACA ⇒ Uczelniana współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest realizowana  głównie poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi w ramach międzyuczelnianych umów dwustronnych. Umowy takie dotyczą zarówno kształcenia studentów, jak i współpracy w dziedzinie badań i wymiany akademickiej oraz mobilności edukacyjnej  Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), w tym zwłaszcza programu Erasmus+.  W szkolnictwie wyższym program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na studia i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość w międzynarodowych projektach.

Aktualnie EWSB posiada umowę dwustronną zawartą z University of Hertfordshire w Wielkiej Brytanii . Na mocy tej umowy studenci EWSB mogą kontynuować swoje studia w Hertfordshire i uzyskać dyplom tejże uczelni. Studenci programu magisterskiego mają okazję wyjazdu do University of Hertfordshire po pierwszym roku studiów w Polsce, natomiast umowa dotycząca programu licencjackiego jest w trakcie negocjacji. EWSB jest również w trakcie negocjowania umów o współpracy z University of West London w Wielkiej Brytanii, Pace University w USA i Capilano University w Kanadzie.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery