Image module
UCZELNIA ⇒ Aktualności i komunikaty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464), od nowego roku akademickiego 2021/22 uczelnie mogą, co do zasady, powrócić do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni. Jednocześnie MEiN zastrzegło, iż w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Zgodnie z opinią Senatu EWSB, wyrażoną w trakcie jego posiedzenia 29.07.2021, oraz w oparciu o analizę bieżącej i prognozowanej sytuacji epidemicznej w Polsce,  Rektor EWSB podjął decyzję o zastosowaniu formy hybrydowej prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 (Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 31.08.2021 r.) . Oznacza to, że część zajęć dydaktycznych będzie przeprowadzana w siedzibie Uczelni (z zachowaniem reżimu sanitarnego), a część zdalnie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEiN z dnia 10 sierpnia 2021 r., o którym mowa powyżej, EWSB podjęła wysiłki w celu zapewnienia studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym powrotu do tradycyjnego, stacjonarnego prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem prawa do zastosowania rozwiązań hybrydowych lub w pełni zdalnych w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej. Uchylenie rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni oznacza także, że uczelnie maja obowiązek przedłużyć ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w terminie do 14 października 2021 r.

 Zarządzeniu nr 2/2021 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 31.08.2021 r.

Skontaktuj się z nami i zadbaj o rozwój swojej kariery